Available courses

Self enrolment

چقدر می دانید؟

چقدر می دانید؟

Course
Self enrolment

چی یاد گرفتید؟

چی یاد گرفتید؟

Course
Self enrolment

مرحله اول: آغاز پژوهش

مرحله اول: آغاز پژوهش

Course
Self enrolment

مرحله دوم: آشنایی با منابع اطلاعاتی

مرحله دوم: آشنایی با منابع اطلاعاتی

Course
Self enrolment

مرحله پنجم: استفاده از اطلاعات

مرحله پنجم: استفاده از اطلاعات

Course
Self enrolment

مرحله چهارم: ارزیابی منابع اطلاعاتی

مرحله چهارم: ارزیابی منابع اطلاعاتی

Course
Self enrolment

مرحله سوم: انتخاب ابزار جستجو

مرحله سوم: انتخاب ابزار جستجو

Course
Self enrolment

مرحله ششم: مسائل اخلاقی

مرحله ششم: مسائل اخلاقی

Course
Self enrolment

مرحله هفتم: ارائه تکلیف کلاسی

مرحله هفتم: ارائه تکلیف کلاسی

Course
Self enrolment

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

Course
Self enrolment

نرم افزار EndNote

نرم افزار EndNote

Course
Self enrolment

جستجوی مبتنی بر شواهد

جستجوی مبتنی بر شواهد

Course
Self enrolment

تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی

Course
Self enrolment

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
Course
Self enrolment

نظرتون چیه؟

نظرتون چیه؟

Course
Self enrolment

نگارش پروپوزال

نگارش پروپوزال

Course
Self enrolment

آشنایی با منابع اطلاعاتی (ونکوور)

آشنایی با منابع اطلاعاتی (ونکوور)

Course