واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

ت

تاریخ مطلب اینترنتی

line

تاریخ انتشار یا تاریخ دستیابی به یک مطلب اینترنتی است.

تاریخ انتشار برخی مطالب اینترنتی در بالا پا پایین این صفحات درج می شود.

در صورتی که صفحه مربوط به یک مطلب اینترنتی، چنین تاریخی درج نشده باشد، باید تاریخ دسترسی به این مطلب را ذکرکنید.

تودرتوي

line

این امکان وجود دارد که چند عملگر بولی را با همدیگر ترکیب کنید.

هنگامی‌ که از عملگرهای مختلف بولي در يك جستجو استفاده می‌شود باید از روشي كه تودرتوي ناميده می‌شود استفاده کنید.

بر اين اساس کلیدواژه‌های كه می‌خواهیم يكي از آن‌ها هر بار بازيابي شوند در پرانتز قرار می‌ گیرند.


تکلیف/تحقیق کلاسی

line

هرگونه فعالیتی است که از سوی اساتید به دانشجو واگذار می­شود؛ مانند نوشتن مقاله، نوشتن گزارش، ارائه کلاسی، پاسخ به یک سؤال و یا هرگونه فعالیتی که نیاز به مطالعه منابع اطلاعاتی و یافتن پاسخ به یک سؤال باشد.

ج

جستجوي عبارتي

line

جستجوي عبارتي هنگامي استفاده می‌شود كه کلیدواژه‌ موردنظر شما باید حتماً در كنار يكديگر و همچنين به نظمي كه وارد می‌کند پشت سرهم بيايند.

براي انجام آن به‌صورت معمول باید کلیدواژه ­ها را در نظمي كه می‌خواهیم در بين دو گيومه قرار دهيم.


جستجوي مجاورتی

line

جستجوی مجاورتی براي محدود كردن فاصله بين دو كليدواژه بكار مي­ رود.

مفهوم معنايي اين است كه هر چه دو كلمه بيشتر به هم نزديك باشند، احتمال اينكه آن‌ها ازنظر مفهومي به هم مرتبط باشند بيشتر است.

این امکان وجود دارد که حداکثر فاصله بين دو کلمه را هم مشخص کنید. براي انجام آن شما می‌توانید با قرار دادن NEAR/n بین دو کلیدواژه، حداکثر فاصله بین دو کلیدواژه را تعریف کنید.


جستجوي ميداني

line

جستجوي ميداني یا جستجوی فیلدی، توانايي محدود كردن جستجو به یک یا چند فيلد خاص را فراهم می‌کند.

مهم‌ترین اين فيلدها شامل عنوان، موضوع، نویسنده، مجله و چكيده هست.


جستجوی زبان طبیعی

line

وقتی کل جمله، سؤال یا عبارت را در موتور جستجویی مانند گوگل تایپ می­ کنیم، گوگل می­تواند کلمات مهم را از کلمات بی اهمیت جدا کند.

یا به عبارتی جستجو با واژه هایی که در عنوان، چکیده یا متن کامل اثر وجود دارد. این عملکرد گوگل، جستجوی زبان طبیعی نام دارد.


جستجوی کوتاه سازی

line

جستجوي کوتاه‌سازی هنگامي استفاده می‌ شود كه شما بخواهید با یک جستجو، تمامی شکل­ های مختلف یک کلیدواژه را جستجو کنید.

براي انجام آن شما می‌توانید با قرار دادن كاراكتر *، در انتهای کلیدواژه، تمامی شکل­های آن كلمه را بازيابي کنید


خ

خلاصه‌نویسی

line

بیان نکات مهم متن اصلی به زبان خودتان.

تنها نکات اصلی و کلیدی متن را با زبان خودتان و با کلماتی متفاوت از متن اصلی بیان کنید


د

دائره‌المعارف‌ موضوعی

line

دائره‌المعارف‌ها نقطه شروع خوبی برای کسب اطلاعات‌پایه هستند.

دائره‌المعارف، مجموعه‌ای از دانش‌هاست که در قالب مقاله‌های کوتاه به زبانی ساده به‌صورت مختصر و مفید تدوین می‌شود.

دائره‌المعارف‌های تخصصی برای آشنایی با دانش خاص یک حوزه موضوعی تدوین می‌شود.

مقالات دائره‌المعارف‌ها توسط متخصصان موضوعی نوشته می‌شود.

ازجمله دائره‌المعارف‌های تخصصی می­ توان به «دائره‌المعارف روان‏شناسی»، «دائره‌المعارف فیزیک»، «دائره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران» و «دائره‌المعارف هنر» اشاره نمود.

دائره‌المعارف‌های آنلاین هم می‌توانند برای کسب اطلاعات زمینه‌ای بسیار مناسب باشند.

مدلاین­ پلاس یک دائره‌المعارف تخصصی آنلاین مناسب برای کسب اطلاعات‌پایه‌ای موضوعات حوزه علوم پزشکی است.

ویکی‌پدیا نیز یک دائره‌المعارف عمومی آنلاین است که اغلب نقطه شروع خوبی برای آشنایی با یک موضوع است.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL