واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

گ

گوگل اسکالر

line

عمومی­ترین موتور کاوش گوگل است، به‌طوری‌که روش ساده‌ای برای جستجو در متون علمی فراهم می‌کند.

با استفاده از این ابزار می‌توانید به مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌ها از ناشران علمی و دانشگاه‌ها دسترسی داشته باشید.

 نمای ظاهری گوگل­اسکالر همانند یک موتور جست‌و‌جوی اینترنتی است؛ اما در حقیقت، ابزاری کارآمد برای دسترسی همه افراد به مقالات و تازه‌های علمی و دانشگاهی محسوب می‌شود.

می‌توانید با جستجو در گوگل ­اسکالر عناوین و چکیده مقالات را ببینید و در صورت موجود بودن، متن کامل مقاله را دریافت کنید.