واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ک

کتاب

line

معمولا کتابها، اطلاعات جامعی در ارتباط با یک موضوع را ارائه می کنند.

کتابها ممکن است به موضوعات عمومی یا علمی بپردازند.

به عنوان مثال کتاب «آشپزی آسان» یک کتاب عمومی و کتاب «میکروبیولوژی و عفونت­های میکروبی» یک کتاب علمی محسوب می شود.


کتاب های پایه

line

کتاب‌ها شامل توضیحات مقدماتی و دورنمایی از جنبه­ های گوناگون یک موضوع است و نسبت به مقالات پژوهشی، اطلاعات جامع­تری در مورد یک موضوع ارائه می­ دهند و به همه جنبه‌های یک موضوع می‌پردازند.

کلیدواژه

line

کلمه یا عبارت مهمی از یک عنوان یا از یک متن است.