واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

پ

پایان نامه

line

رساله ای که به وسیله یک دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری به عنوان بخشی از تحصیلات دانشگاهی و برای احراز درجه مزبور ارائه می شود.

نتایج حاصل از کار پژوهشی دانشجو در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری، در رساله دانشجویی ارائه می شود.پایگاه اطلاعاتی

line

پایگاه های اطلاعاتی حاوی اطلاعاتی در مورد مقاله، کتاب، پایان نامه و .. است.

این اطلاعات معمولا شامل جزئیات نام نویسنده، عنوان، تاریخ انتشار و ... است.

در یک پایگاه اطلاعاتی، اطلاعات مقالات مجلات و کتابها، به نحوی ذخیره سازی و سازماندهی شده اند که قابل بازیابی و جستجو باشند.

معمولا دانشگاه ها برای دستیابی به اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی باید مبلغی پرداخت کنند.

پایگاه اطلاعاتی معمولا یک موضوع خاص یا گروهی از موضوعات را پوشش می دهند.

به عنوان مثال پایگاه اطلاعاتی Pubmed، یک پایگاه اطلاعاتی است که امکان جستجو بین مقالات حوزه علوم پزشکی را فراهم می آورد.

برخی پایگاه های اطلاعاتی امکان دسترسی به متن کامل مقالات و کتابها را نیز فراهم می آورند.


پیشگفتار کتاب

line

 بخش آغازین یک کتاب است.

خلاصه‌ای از کل کتاب است و یک دید کلی از کتاب به خواننده می‌دهد.

با مطالعه پیشگفتار شما متوجه می‌شوید که بعد از خواندن کتاب چه اطلاعات و یا دانشی کسب خواهید کرد.