واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ن

ناشر

line

شخص، شرکت یا سازمانی که مسئولیت انتشار یک کتاب یا سایر منابع اطلاعاتی را به عهده ارد.


نقل‌قول مستقیم

line

بیان دقیق مطالب سایر منابع در اثر پژوهشی خود با همان کلمات، ساختار و نقطه‌گذاری


نقل‌قول مکرر

line

به زمانی برمی‌ گردد که فرد تصور می‌کند چون استناد می‌ دهد می‌تواند هر میزان که می‌خواهد از نوشته‌های دیگران کپی‌برداری کند.

واضح است که نمی‌ توان مطالب یک مقاله را حتی با ذکر استناد به‌کرات نقل کرد و مدعی بود که اثر جدیدی خلق‌شده است.

نمایه کتاب

line

در انتهای برخی کتاب‌ها شما لیست الفبایی از مهم‌ترین واژه‌ها و مفاهیم موضوعی که در محتوای کتاب اشاره‌ شده همراه با ارجاع به شماره صفحه یا صفحاتی که محل اطلاعات موردنظر را نشان می‌ دهند می‌ بینید.