واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

م

ماهنامه

line

به مجله ای که ماهی یک بار نوشته می شود اطلاق می شود.


متن کامل

line

متن کامل مدرکی که اطلاعات مورد نیاز را در بردارد.


مجله

line

نشریه ای است با عنوان مشخص که به صورت شماره های پیاپی با فاصله زمانی منظم منتشر می شود و حاوی مقالاتی  درباره موضوع های مختلف از نویسندگان مختلف است.

فاصله زمانی شماره های یک مجله معمولا به صورت ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و دوفصلنامه است. به عنوان مثال، مجله «دانشور پزشکی، دوماهنامه است و مجله «افق دانش» به صورت فصلنامه منتشر می شود.

مجله ممکن است برای عامه مردم تهیه شود و یا اختصاص به موضوع خاص یا گروه معینی داشته باشد. به عنوان مثال مجله «خانواده سبز» یک مجله عمومی و مجله «میکروب شناسی پزشکی ایران» یک مجله علمی است.

  • مجله عمومی = Magazine
  • مجله علمی =  Journal

معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی (CRAAP)

line

آزمون CRAAP در تصمیم­ گیری در مورد مفید و معتبر بودن موضوع به شما کمک می‌کند.

این آزمون فهرستی از سؤالاتی است که به شما در ارزیابی منابع کمک می‌کند.

5 معیار ارزیابی شامل روزآمدی، صحت، اعتبار، هدف و ربط است.


مقاله

line

نوشته ای درباره یک موضوع که غالبا جهت درج در یک مجله یا روزنامه یا جهت ارائه در یک همایش تهیه می شود.


مقدمه مقاله

line

 اطلاعاتی که با مطالعه مقدمه به دست خواهید آورد شامل:

  • معرفی اجمالی موضوع،
  • بیان اهمیت موضوع و لزوم پرداختن به آن،
  • اشاره به پژوهش‌های قبلی که در این موضوع انجام‌شده
  • و اینکه این پژوهش قرار است به چه سؤالاتی پاسخ دهد که درواقع هدف انجام پژوهش را نشان می‌دهد که معمولاً در انتهاي مقدمه قرار می‌ گیرد.


منابع اطلاعاتی

line

منابع اطلاعات مراجعی هستند که اطلاعات از طریق آن‌ها در اختیار شما قرار می‌ گیرد.

کتاب­های علمی، کتاب­های عمومی، دائره‌المعارف‌ها، لغت­نامه­ ها، مقالات مجلات پژوهشی، مقالات مجلات تخصصی، مقالات همایش ­ها، مقالات روزنامه ­ها، مقالات هفته ­نامه ­های تخصصی، خبرگزاری­ها، سایت‌های خبری، فیلم ­ها، وبلاگ ­ها و شبکه‌های اجتماعی از متداول‌ترین منابع اطلاعاتی در دنیای امروز هستند.