واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ف

فرهنگ لغت موضوعی

line

درصورتی‌که به دنبال تعریف واژه باشید، از فرهنگ لغت تخصصی یک حوزه استفاده کنید.

«فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی فیزیک»، «فرهنگ لغات تخصصی اقتصاد و بانکداری»، «فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات پزشکی» مثال‌هایی از فرهنگ لغت تخصصی هستند.


فصلنامه

line

نشریه ای که سالی چهار بار، یعنی یک شماره در هر فصل، منتشر می شود.


فهرست منابع

line

لیستی است از اطلاعات کتابشناختی مربوط به آثاری که در نگارش اثر خود از آنها استفاده کردیم.

معمولا در انتهای مقاله، کتاب و سایر منابع اطلاعاتی می آید.


فهرست مندرجات

line

لیستی است از محتوای یک کتاب، عینا به ترتیبی که در کتب آمده است. 


فهرست کتابخانه

line

 پایگاه اطلاعاتی از تمامی آیتم های نگهداری شده در کتابخانه.

با جستجو در این فهرست،  شما می توانید محل قرار گرفتن منابع کتابخانه مانند کتاب ها، سی دی، پایان نامه و ... را  پیدا کنید.


فیلد

line

مهم‌ترین فيلدها شامل عنوان، موضوع، نویسنده، مجله و چكيده هست.

هنگام جستجوی مقالات، توانايي محدود كردن جستجو به فيلدي معين، ميزان ربط مدرك بازيابي شده را افزايش می‌دهد.