واژه نامه


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ش

شماره راهنما

line

عبارت است از حرف ها، اعداد و نشانه هایی که جای کتاب در قفسه را نشان می دهد.

شماره راهنما معمولا شامل شماره رده بندی موضوعی و نشانه نویسنده کتاب است.