واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

س

سؤال پژوهش

line

جنبه‌ای از موضوع است که شما به آن علاقه‌ مندید و می‌ خواهید در موردش بیشتر بدانید.


سبک استناددهی ونکوور

line

استناددهی سبک‌های مختلفی دارد که کم‌وبیش به یکدیگر شبیه‌اند.

مهم این است که مطابق با استانداردی که مربوط به مجله یا حوزه موردنظر شماست، نشانی منبع مورداستفاده‌مان را به‌خوبی در اختیار مخاطب قرار دهیم.

معمولاً در حوزه علوم پزشکی از سبک استناددهی ونکوور استفاده می‌شود.


سرقت علمی

line

به استفاده غیرعمدی یا دانسته و یا بی‌ملاحظه از کلمات، ایده‌ها، عبارات، ادعا و یا استنادات دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب به آن‌ها گفته می‌شود.