واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

د

دائره‌المعارف‌ موضوعی

line

دائره‌المعارف‌ها نقطه شروع خوبی برای کسب اطلاعات‌پایه هستند.

دائره‌المعارف، مجموعه‌ای از دانش‌هاست که در قالب مقاله‌های کوتاه به زبانی ساده به‌صورت مختصر و مفید تدوین می‌شود.

دائره‌المعارف‌های تخصصی برای آشنایی با دانش خاص یک حوزه موضوعی تدوین می‌شود.

مقالات دائره‌المعارف‌ها توسط متخصصان موضوعی نوشته می‌شود.

ازجمله دائره‌المعارف‌های تخصصی می­ توان به «دائره‌المعارف روان‏شناسی»، «دائره‌المعارف فیزیک»، «دائره‌المعارف پزشکی اسلام و ایران» و «دائره‌المعارف هنر» اشاره نمود.

دائره‌المعارف‌های آنلاین هم می‌توانند برای کسب اطلاعات زمینه‌ای بسیار مناسب باشند.

مدلاین­ پلاس یک دائره‌المعارف تخصصی آنلاین مناسب برای کسب اطلاعات‌پایه‌ای موضوعات حوزه علوم پزشکی است.

ویکی‌پدیا نیز یک دائره‌المعارف عمومی آنلاین است که اغلب نقطه شروع خوبی برای آشنایی با یک موضوع است.


دامنه اینترنتی

line

نام دامنه در واقع نامی است که وب سایت از طریق آن قابل دستیابی خواهد بود.

به‌طور کلی یک آدرس اینترنتی، از دو بخش نام دامنه و دامنه تشکیل شده‌است

برای مثال در یک آدرس اینترنتی مثلاً example.ir نام دامنه همان کلمه example است و دامنه نیز همان .ir یا دیگر موارد مشابه مانند .com یا.org است.


داوری همتا

line

فرایندی است که مقالات تخصصی و کتابهای علمی، به‌صورت همه جانبه توسط متخصصان همان رشته بررسی و ارزیابی و سپس منتشر می شوند.

به عبارت دیگر، فرایند ارزیابی متون علمی (مقاله و کتاب) توسط متخصصان موضوعی، قبل از انتشار آن متون را داوری همتا گویند.

کسانی که بعنوان داور انتخاب می‌شوند، باید تا حد ممکن در زمینه علمی مربوطه توانا و مجرب باشند. در داوری همتا، داور باید به نقاط قوت و ضعف اثر توجه کند و در صورت امکان راهکارهایی را برای رفع اشکالات موجود توصیه نماید


دوره و شماره مجله

line

دوره انتشار، عددی است که سال انتشار یک مجله را مشخص می کند.

در یک دوره، چند شماره منتشر می شود.

شماره انتشار، شماره ای است که به قسمتی از یک اثر که جزئی از یک پیایند است داده می شود. شماره ها ممکن است از شماره اول تا آخر به طور ترتیبی جلو برود. اما اگر مجله به چند دوره تقسیم شود، معمولا هر دوره، مجددا از شماره یک شروع می شود.

منظور از دوره: فرض کنید مجله فیض از سال 1395 شروع به انتشار کرده است.

  • سال 1395     دوره یک
  • سال 1396     دوره دو
  • سال 1397    دوره سه

بنابراین اگر در سال 1395 دوره یک مجله، 20 است یعنی سال 1395 بیستمین سالی است که این مجله منتشرشده است.

منظور از شماره: تعداد شماره‌های منتشرشده یک مجله در یک سال است. اگر مجله‌ای فصلنامه باشد در یک سال 4 شماره و اگر ماهنامه باشد، در یک سال 12 شماره منتشر می‌شود. بنابراین شماره 3 مربوط به یک فصلنامه، مربوط به فصل پاییز است.