واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ج

جستجوي عبارتي

line

جستجوي عبارتي هنگامي استفاده می‌شود كه کلیدواژه‌ موردنظر شما باید حتماً در كنار يكديگر و همچنين به نظمي كه وارد می‌کند پشت سرهم بيايند.

براي انجام آن به‌صورت معمول باید کلیدواژه ­ها را در نظمي كه می‌خواهیم در بين دو گيومه قرار دهيم.


جستجوي مجاورتی

line

جستجوی مجاورتی براي محدود كردن فاصله بين دو كليدواژه بكار مي­ رود.

مفهوم معنايي اين است كه هر چه دو كلمه بيشتر به هم نزديك باشند، احتمال اينكه آن‌ها ازنظر مفهومي به هم مرتبط باشند بيشتر است.

این امکان وجود دارد که حداکثر فاصله بين دو کلمه را هم مشخص کنید. براي انجام آن شما می‌توانید با قرار دادن NEAR/n بین دو کلیدواژه، حداکثر فاصله بین دو کلیدواژه را تعریف کنید.


جستجوي ميداني

line

جستجوي ميداني یا جستجوی فیلدی، توانايي محدود كردن جستجو به یک یا چند فيلد خاص را فراهم می‌کند.

مهم‌ترین اين فيلدها شامل عنوان، موضوع، نویسنده، مجله و چكيده هست.


جستجوی زبان طبیعی

line

وقتی کل جمله، سؤال یا عبارت را در موتور جستجویی مانند گوگل تایپ می­ کنیم، گوگل می­تواند کلمات مهم را از کلمات بی اهمیت جدا کند.

یا به عبارتی جستجو با واژه هایی که در عنوان، چکیده یا متن کامل اثر وجود دارد. این عملکرد گوگل، جستجوی زبان طبیعی نام دارد.


جستجوی کوتاه سازی

line

جستجوي کوتاه‌سازی هنگامي استفاده می‌ شود كه شما بخواهید با یک جستجو، تمامی شکل­ های مختلف یک کلیدواژه را جستجو کنید.

براي انجام آن شما می‌توانید با قرار دادن كاراكتر *، در انتهای کلیدواژه، تمامی شکل­های آن كلمه را بازيابي کنید