واژه نامه


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

آ

آدرس اینترنتی

line

 آدرس عمومى تمامى صفحات و منابع دیگر بر روى وب جهانى است.

به عبارت دیگر، مشخص‌کننده موقعیت مکانی یک منبع در اینترنت یا شبکه‌هایی مشابه اینترنت است.