واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

د

دامنه اینترنتی

line

نام دامنه در واقع نامی است که وب سایت از طریق آن قابل دستیابی خواهد بود.

به‌طور کلی یک آدرس اینترنتی، از دو بخش نام دامنه و دامنه تشکیل شده‌است

برای مثال در یک آدرس اینترنتی مثلاً example.ir نام دامنه همان کلمه example است و دامنه نیز همان .ir یا دیگر موارد مشابه مانند .com یا.org است.


داوری همتا

line

فرایندی است که مقالات تخصصی و کتابهای علمی، به‌صورت همه جانبه توسط متخصصان همان رشته بررسی و ارزیابی و سپس منتشر می شوند.

به عبارت دیگر، فرایند ارزیابی متون علمی (مقاله و کتاب) توسط متخصصان موضوعی، قبل از انتشار آن متون را داوری همتا گویند.

کسانی که بعنوان داور انتخاب می‌شوند، باید تا حد ممکن در زمینه علمی مربوطه توانا و مجرب باشند. در داوری همتا، داور باید به نقاط قوت و ضعف اثر توجه کند و در صورت امکان راهکارهایی را برای رفع اشکالات موجود توصیه نماید


دوره و شماره مجله

line

دوره انتشار، عددی است که سال انتشار یک مجله را مشخص می کند.

در یک دوره، چند شماره منتشر می شود.

شماره انتشار، شماره ای است که به قسمتی از یک اثر که جزئی از یک پیایند است داده می شود. شماره ها ممکن است از شماره اول تا آخر به طور ترتیبی جلو برود. اما اگر مجله به چند دوره تقسیم شود، معمولا هر دوره، مجددا از شماره یک شروع می شود.

منظور از دوره: فرض کنید مجله فیض از سال 1395 شروع به انتشار کرده است.

  • سال 1395     دوره یک
  • سال 1396     دوره دو
  • سال 1397    دوره سه

بنابراین اگر در سال 1395 دوره یک مجله، 20 است یعنی سال 1395 بیستمین سالی است که این مجله منتشرشده است.

منظور از شماره: تعداد شماره‌های منتشرشده یک مجله در یک سال است. اگر مجله‌ای فصلنامه باشد در یک سال 4 شماره و اگر ماهنامه باشد، در یک سال 12 شماره منتشر می‌شود. بنابراین شماره 3 مربوط به یک فصلنامه، مربوط به فصل پاییز است.


ر

ربط

line

یکی از معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی است.

کاربردی بودن (محتوا، سطح و طول) منبع با موضوع موردنظر را مشخص می کند


روزآمدی

line

یکی از معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی است.

مناسب بودن تاریخ انتشار منبع اطلاعاتی برای موضوع موردنظر را مشخص می کند.


روزنامه

line

نشریه ای که معمولا روزانه منتشر می شود، وقایع را گزارش می کند و در ارتیاط با موضوع های روز به بحث می پردازد.


روش کار مقاله

line

 اطلاعاتی که با مطالعه روش کار به دست خواهید آورد شامل موارد زیر است:

  • این پژوهش با چه روش و ابزاری انجام‌ شده است؟
  • این پژوهش روی چه کسانی انجام‌شده است؟
  • این پژوهش در چه مکانی انجام‌ شده است؟


س

سؤال پژوهش

line

جنبه‌ای از موضوع است که شما به آن علاقه‌ مندید و می‌ خواهید در موردش بیشتر بدانید.


سبک استناددهی ونکوور

line

استناددهی سبک‌های مختلفی دارد که کم‌وبیش به یکدیگر شبیه‌اند.

مهم این است که مطابق با استانداردی که مربوط به مجله یا حوزه موردنظر شماست، نشانی منبع مورداستفاده‌مان را به‌خوبی در اختیار مخاطب قرار دهیم.

معمولاً در حوزه علوم پزشکی از سبک استناددهی ونکوور استفاده می‌شود.


سرقت علمی

line

به استفاده غیرعمدی یا دانسته و یا بی‌ملاحظه از کلمات، ایده‌ها، عبارات، ادعا و یا استنادات دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب به آن‌ها گفته می‌شود.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL