واژه نامه


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

آ

آدرس اینترنتی

line

 آدرس عمومى تمامى صفحات و منابع دیگر بر روى وب جهانى است.

به عبارت دیگر، مشخص‌کننده موقعیت مکانی یک منبع در اینترنت یا شبکه‌هایی مشابه اینترنت است.


ا

استناد

line

هنگامی‌که مقاله، پایان‌نامه، کتاب و به‌طورکلی هر نوع منبع اطلاعاتی را در تحقیقات و یا صحبت‌های خود مورداستفاده قرار می‌دهید، باید مشخصات و نشانی آن منبع را ذکر کنید. این همان استناد است.

به عبارت دیگر، یادداشت ارجاعی به اثری که از آن عبارتی نقل شده است.


اصطلاح اخص

line

واژه ای که دلالت بر موضوع خاص دارد و مفهوم آن به مراتب محدودتر از واژه ای است که معنای عام و و سیعی دارد.

مانند «کبوتر» که خاص تر از «پرندگان» است. اصطلاح عام

line

واژه ای که دلالت بر موضوع عام دارد و مفهوم آن به مراتب وسیع تر از واژه ای است که معنای خاص دارد.

مانند «جانداران»  که عام تر از «پرندگان» است.


اصطلاح مرتبط

line

 کلمات مرتبط با مفاهیم اصلی، مشابه آن مفاهیم نیستند بلکه مفاهیم مرتبط با آن را ارائه می‌دهند.

کلمات مرتبط همچنین می‌توانند گسترده‌تر یا خاص‌تر از موضوع اصلی باشند.

به‌طور مثال کلیدواژه یاددهی و یادگیری ازجمله کلیدواژه‌های مرتبط با مفهوم آموزش است.

کلمات دانشجو و دانشگاه، با همدیگر مرتبط اند.


اطلاعات مقدماتی

line

شما قبل از متمرکز شدن بر موضوع باید آشنایی مقدماتی با آن حوزه موضوعی داشته باشید. این اطلاعات برای تصمیم‌ گیری و استدلال به شما کمک می‌کند. به این اطلاعات، اطلاعات مقدماتی یا زمینه ای گویند.

اطلاعات کتابشناختی

line

حداقل جرئیات مربوط به یک اثر، که برای شناسایی و دستیابی به آن اثر لازم است.


اطلاعات کتابشناختی مقاله مجله

line

برای شناسایی و دستیابی به یک مقاله مجله به اطلاعاتی مانند نام نویسنده، عنوان مقاله، نام مجله، تاریخ انتشار، شماره و جلد مجله و شماره صفحه نیاز دارید.
اطلاعات کتابشناختی مقاله همایش

line

برای شناسایی و دستیابی به یک مقاله همایش، به اطلاعاتی مانند نام نویسنده، عنوان مقاله، نام همایش، تاریخ برگزاری همایش و محل برگزاری همایش نیاز دارید.


اطلاعات کتابشناختی پایان نامه

line

برای شناسایی و دستیابی به یک پایان نامه، به اطلاعاتی مانند نام دانشجو، عنوان پایان نامه، رشته و مقطع تحصیلی دانشجو و نام دانشگاه نیاز دارید.Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL