فیلد

line

مهم‌ترین فيلدها شامل عنوان، موضوع، نویسنده، مجله و چكيده هست.

هنگام جستجوی مقالات، توانايي محدود كردن جستجو به فيلدي معين، ميزان ربط مدرك بازيابي شده را افزايش می‌دهد.

» واژه نامه