واژه نامه


می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

خ

خلاصه‌نویسی

line

بیان نکات مهم متن اصلی به زبان خودتان.

تنها نکات اصلی و کلیدی متن را با زبان خودتان و با کلماتی متفاوت از متن اصلی بیان کنید